Terms and conditions

Handelsbetingelser

Betingelsene som fremgår i denne avtalens del 1 gjelder generelt ved inngåelse av avtale med Young Happy Minds AS om kjøp av programmer, kurs og workshops. Se nærmere betingelser for den spesifikke tjeneste i avtalens del 2. Nederst finner du informasjon om hvordan dine data behandles bos meg.

1 Alminnelige betingelser

1.1 Generelt                                                                                                                               

Vi tilbyr et system som gir deg tilgang på kapasiteten du har til å skape det livet du ønsker å leve innenfor de områdene som er viktig for deg. Vi garanterer ikke resultater, men har sett igjen og igjen at klienter som bruker denne prosessen får resultater. Prosessen virker hvis du bruker den.

Alle produkter du kjøper av oss brukes på eget ansvar, og kan på ingen måte erstatte lege, psykolog eller psykiater. Young Happy Minds AS kan ikke stilles ansvarlig, verken helt eller delvis, for sykdom, symptomer, psykiske lidelser eller andre helsemessige lidelser.

1.2 Konfidensialitet                                                                                                                       

Vi garanterer fullstendig konfidensialitet og har taushetsplikt innenfor lovens rammer.

1.3 Angrerett og avbestilling                                                                                              

Ved inngåelse av coaching-avtale gjelder ikke angrerettloven. Dette er i tråd med angrerettloven § 22 første ledd bokstav n. 

For angrerett ved påmelding til digitale kurs se avtalens pkt. 2.1.     

1.4 100 % fornøyd garanti

Young Happy Minds er svært opptatt av å ha fornøyde kunder. De av våre kunder som etter endt kurs ikke er fornøyd med kurstilbudet vil få refundert kursavgiften. Garantien gjelder kun for privatpersoner. Vilkår for å få refundert avgiften er at de 12 kursmodulene er gjennomgått og at deltakeren har deltatt på minimum halvparten av gruppecoachingene som er tilbudt. For å benytte deg av garantien sender du en mail til: contact@younghappyminds.com                                                                                          

1.5 Undervisningsmateriale                                                                                                            

Alt undervisningsmateriale som gjøres tilgjengelig og er i bruk under, og i forbindelse med, kurset og coachingen, tilhører Young Happy Minds AS. Det er forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller benytte kursmateriell, nedlastbare filer eller oppgaveark i kommersiell sammenheng eller selge det videre til tredjepart. Se lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Dette omfatter, men er ikke begrenset til, lydfiler, videoer og oppgavehefter.

Kjøper kan ikke videreformidle noe av undervisningsmaterialet uten skriftlig samtykke fra Young Happy Minds AS.

2 Nærmere om de ulike tjenestene

2.1 Young Happy Minds: Programmet

Young Happy Minds: Programmet er et 12 ukers digitalt program du følger hjemme hos deg selv, i ditt eget tempo og på dine egne premisser. Hver uke får du nytt undervisningsmateriale og hjelpemidler online som oppgraderer tankesettet ditt til å være i harmoni med livet du drømmer om. 

Aksept av disse vilkårene innebærer at retten til å angre på kjøp av Young Happy Minds sitt onlinekurs går tapt så snart du får tilgang til det digitale undervisningsprogrammet i Simplero.

***

PERSONVERNERKLÆRING 

Young Happy Minds AS bryr seg om ditt personvern. Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan personopplysninger behandles når du kjøper en coachingtjeneste, tjeneste eller produkt fra Young Happy Minds AS.

1 Formålet med behandlingen av personopplysninger

1.1 Behandling av personopplysninger for å utføre livsstilscoaching

For å gjennomføre coachingen er det nødvendig å behandle personopplysninger om deg.

Vi behandler personopplysninger om våre kunder som kjøper coaching-kurs og -eventer. Disse personopplysningene er navn, tittel, mobiltelefonnummer og e-postadresse.

Vår behandling av personopplysninger har rettslig grunnlag i GDPR art. 6 (1) b) oppfylle kontrakt

1.2 Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Formålet med behandlingen er å nå ut til eksisterende, potensielle og tidligere kunder og samarbeidspartnere for å markedsføre kommende kurs og eventer. I denne relasjon behandler vi ditt navn og e-postadresse.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er GDPR art. 6 (1) a) samtykke. Ved kjøp av tjenester fra Young Happy Minds AS, får du mulighet til å samtykke til å motta e-poster om kommende kurs og eventer. 

1.3 Bruk av cookies/informasjonskapsler

Vi bruker cookies/informasjonskapsler på våre hjemmesider; www.younghappyminds.com. Du kan lese mer om dette i vår egen cookie erklæring.

2 Sikkerhet

Dine personopplysninger behandles på en måte som sikrer konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

3 Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører

Vi gir ikke dine personopplysninger videre til tredjeparter med mindre slik utlevering følger av rettslige forpliktelser for virksomheten.

Vi benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver. Eksempelvis Simplero som er den plattformen der du finner ditt undervisningsmateriale, og hvor du betaler og mottar dine fakturaer fra.  

For de tilfeller at vi deler opplysningene med databehandler er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler. Databehandleravtalene sikrer at personopplysningene ikke brukes til annet formål og at behandlingen oppfyller kravene i GDPR. Ingen av personopplysningene behandles utenfor EU/EØS.

4 Den registrertes rettigheter

Ved å henvende deg til oss har du rett til å kreve

  • innsyn i,
  • korrigering av og/eller
  • sletting av

personopplysninger som gjelder deg.

Dersom grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss. 

Du kan også klage til Datatilsynet over vår behandling av personopplysningene.  

5 Oppbevaringstid

Vi vil lagre personopplysningene så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen.

Vi vil ikke lagre personopplysningene ut over dette, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

6 Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Dersom du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger, kontakt: contact@younghappyminds.com

***

Når du klikker på boksen "Jeg har forstått og aksepterer vilkårene", gir du din aksept til ovenstående.

Vi gleder oss til å samarbeide med deg!

Vennlig hilsen Young Happy Minds.